Salience Voices
Hebrew

Start Info

Breaking News
"Anti-Semitism"
Sabra & Chatilla
Jenin
Arafat Files
Media Bias
Photo's & Facts
I.D.F.
About us
Links & Contact
Archives 2002
Film Spool 1

Nieuwe pagina 1

היסטוריה ישנה מבט חדש

 

                                תולדות ישראל מגמר השואה ועד ימינו. סיפורם המרתק של הניצולים היהודיים

      לאחר שחרורם מהמחנות.

                                 הקמתה של מדינת ישראל והתפתחותה.

                                 מקומה של המדינה בכלכלת העולם העכשוית.

 

תעוד הכולל תמונות וראיונות שלא פורסמו עד כה.

מסמך חינוכי השופך אור על  נשמתו של העם היהודי.

מפיח עומץ-לב לכל העומדים לצדה של מדינת ישראל.

 

תפוצה: בעולם כולו בשפות רבות בוידיאו ו- DVD  לשמוש של ארגונים חינוכיים, להוראה ולאנשים פרטיים.

הצעת התכנית לתחנות טלויזיה שונות ובפסטיבלים של סרטים בינלאומיים.

 

הפצה ומתן אינפורמציה מתחנת TV אינטרנט  פרטית מעל אניה כל עוד נמשכת מכירת התכנית.

גם המדיה וארגוני טלויזיה ישראליים ישותפו באופן הדוק במכירת התכנית.

האניה תחזור באופן חלקי על מסעה של האקסודוס וכך תשוט לישראל. הראיונות יקוימו בחלקן הגדול על ספון האוניה. התוכנית כולה תנוהל מהאוניה. גם ההסרטה תתבצע על האוניה.

 

התכנית כולה תארוך כשנה ותתחיל מאוקטובר במחקר. הצילומים והשיט לישראל מתחילים במאי 2003 וימשיכו עד וכולל ספטמבר. עריכת הסרט תמשך מאוקטובר עד וכולל דצמבר 2003.

 

לבצוע הפרויקט דרוש תקציב התחלתי של 250.000 יורו. תורמים מעל 25.000 יורו

יופיעו על ספח הסרט ויצוינו על האניה באמצעות דגלון. הקדום יהפך לארוע בינלאומי המיעד למספר מוגבל של תורמים. האפשרויות המעשיות ייבדקו בעת ההרשמה.

לאור הרוח הנושבת כנגד תוצרת ישראל אנו מעדיפים להפנות את קדום מכירת  הפרויקט לקדום של תעשינים ישראליים.

 

מומחיות בהכנת הסרט מובטחת. אנו מיצרים מזה למעלה מ- 20 שנים סרטים תעודתיים אשר נתקבלו באופן יוצא מן הכלל. בין המזמינים היו משרדי ממשלה וארגונים גדולים בארצנו ומחוצה לה. אפשר לקבל רשימת ממליצים

 

אתרנו באינרנט: http://flash.to/Salience_Voices

Contact Us:

For more info look to Film-project Exodus